ប្រភេទទាំងអស់

គីមីប្រចាំថ្ងៃ

ទំព័រដើម> ផលិតផល > គីមីប្រចាំថ្ងៃ

21
ឌី-ផេនថេន

ឌី-ផេនថេន


សំណើម, ប្រើក្នុងការបន្ថែមគ្រឿងសំអាង។

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

សំណើម, ប្រើក្នុងការបន្ថែមគ្រឿងសំអាង។

កញ្ចប់: 25 គីឡូក្រាម / ស្គរ (ធុងប្លាស្ទិច)

អនុលោមតាមស្តង់ដារ USB ER IB GB/T33306-2016 និងបានចុះឈ្មោះជាមួយ REACH ។


សាកសួរ
ផលិតផលដែលទាក់ទង
ONLINE