ប្រភេទទាំងអស់

គីមីប្រចាំថ្ងៃ

ទំព័រដើម> ផលិតផល > គីមីប្រចាំថ្ងៃ

23
D-Pantolactone

D-Pantolactone


ឱសថកម្រិតមធ្យម។

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

ឱសថកម្រិតមធ្យម។

កញ្ចប់: 25 គីឡូក្រាម / ស្គរ 25 គីឡូក្រាម / កេស

អនុវត្តតាមស្តង់ដារផ្ទះ និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ IS022000។

សមាមាត្រផលិតផល និងភាពបរិសុទ្ធគឺខ្ពស់ជាងអ្នកផលិតផ្សេងទៀត ហើយគុណភាពមានស្ថេរភាព។ សេវាកម្មប្ដូរតាមបំណងផ្សេងៗ ដូចជាការលាយម្សៅ ការដាក់គ្រាប់ និងការពិនិត្យអាចត្រូវបានអនុវត្ត។


សាកសួរ
ផលិតផលដែលទាក់ទង
ONLINE