ប្រភេទទាំងអស់

API មាប់មគ

ទំព័រដើម> ផលិតផល > API មាប់មគ

3
ALANYL GLUTAMINE (មាប់មគ)

ALANYL GLUTAMINE (មាប់មគ)


អាហារូបត្ថម្ភ Parenteral អាហារបំប៉នអាស៊ីតអាមីណូ។

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

អាហារូបត្ថម្ភ Parenteral អាហារបំប៉នអាស៊ីតអាមីណូ។

កញ្ចប់: 10kg / Carton% 20kg / ស្គរ

អនុវត្តស្តង់ដារចុះឈ្មោះ និង ChP, USE និងទទួលបាន FSMA, ISO 9001, ISO14001 វិញ្ញាបនប័ត្រ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការវេចខ្ចប់រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព វាអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមឧបករណ៍វេចខ្ចប់រង និងតម្រូវការដំណើរការ និងសូចនាករពិសេសរបស់អ្នក។


សាកសួរ
ផលិតផលដែលទាក់ទង
ONLINE